HUVESEPT

„ИСТИНСКИТЕ ЖЕСТОВЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ЧИСТОТА“

HUVESEPT®

ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ И ПОВЪРХНОСТИ

HUVESEPT® е течен дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областта на приложение е хигиенна дезинфекция на ръце, както и дезинфекция на малки по площ повърхности и предмети, устойчиви на алкохол, вкючително такива, които влизат в контакт с храни за хора и животни. 

HUVESEPT FORTE®

ХИРУРГИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

HUVESEPT FORTE®  е професионален дезинфектант с дълготрайно действие с приложение в здравни и лечебни заведения за хирургична дезинфекция на ръце и повърхности, както и в обекти за производство и търговия с храни.

HUVESEPT PRO®

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ

HUVESEPT PRO®  е професионален дезинфектант с дълготрайно действие с приложение в здравни и лечебни заведения за хирургична дезинфекция на ръце и повърхности, както и в обекти за производство и търговия с храни.

Контакти

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Наши партньори

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Изпрати запитване

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam